Geschicht vum Home Saint-Christophe
Nogesicht an zesummegestallt vum Luc Ewen
pdf

1957
Ënnert dem Impuls vun enger Rei Leit ëm de Willy Bourg an de Camille Eyschen ginn d’Beggener Scoute gegrënnt. Si sinn eng Oofspléckung vun de Weimerskiercher Scouten Sankt Schetzel déi zum Verband vun de Lëtzebuerger Scouten gehéieren.

1. Juli 1958
D’ Beggener Scoute ginn offiziell am Verband vun de Lëtzebuerger Scouten opgeholl an heesche vun elo un „Lëtzebuerger Scouten - Groupe Saint Christophe Beggen“. Den Numm „Beggener Scouten“ bleiwt awer am alldeegleche Sproochgebrauch bestoen.

1960
Zanter enger Zäit schonn ass den Aumônier vun de Beggener Scouten, de Paschtouer Camille Eyschen, domadder beschäftegt een Ënnerdaach fir d’ Beggener Scouten ze fannen. Hien trëfft sech mam Direkter vun de städtesche Gebäier, dem Här Paulus a freet hien ob d’Beggener Scouten een ale Schapp an de Krommlängte kréie kënnen. Dëse Schapp huet fréier der Fabrik Prodiga gehéiert a stoung schonn zanter enger Zäit eidel. Den Här Paulus refüséiert dës Demande a proposéiert dem Camille Eyschen amplaz en Eefamilienhaus dat der Gemeng gehéiert well et viru kuerzem ouni Baugenehmegung vun enger privater Famill um Eecherfeld opgeriicht gi war. Dëst Haus op 224 rue des Sept Arpents gëtt dee selwechten Dag nach vun den 2 Häre besicht an de Camille Eyschen lount d’Haus direkt vun der Gemeng. Vun dësem Dag un ass dëst Haus den Home Saint Christophe vun de Beggener Scouten. D’Wiss hannert dem Home gëtt als Versammlungsplaz an als Campplaz genotzt.

14. Mee 1961
Offiziell Aweiung vum Home Saint Christophe um Eecherfeld.

Home
Postkaart 1961

Vun 1966 bis 2003
Während bal 40 Joer ass d’Home Saint Christophe Zeie vun der Entwécklung vun honnerte vu Kanner zu Jugendlechen an zu jonke Fraen a Männer. Sou munnech spéider Partnerschaft fir d’Liewen hëllt hei hieren Ufank a fir vill Mënschen aus dem Uelzechtdall an der Ëmgéigend spillen sech hei wichteg Szenen of déi hiert spéidert Liewe positiv beaflosse wäerten. An ongezieltene Stonne fräiwëlleger Aarbecht gëtt d’Home ëmmer nees vun de Beggener Scouten nei ugestrach, renovéiert, a souguer ausgebaut.

70er Joren 1978
gëtt ënnert der Leedung vum Gast Nilles eng nei Heizung installéiert. Och soss gëtt vill a fräiwëlleg Aarbecht um Home geleescht.

80er Joëren
Ugangs den 80er Jore gëtt vun de Beggener Scouten een neie Wëllefcherseck am Ubau installéiert an eng Feierleeder ugebaut. Den ale Wëllefcherseck gëtt an eng Garage ëmfonktionnéiert a spéider gëtt déi flott Terrass um 1. Stack vum Ubau iwwerbaut: esou entsteet een neie Cheffeck nieft dem neie Wëllefcherseck.

Prospekt
Prospekt Ugangs den 80er Joëren (Auszuch)

Prospekt
Prospekt Ugangs den 80er Joëren (Auszuch)

1994
Déi zwee Verbänn „Lëtzebuerger Scouten“ a „Lëtzebuerger Guiden“ fusionnéieren. Aus de „Beggener Scouten“ ginn domadder déi „Beggener Guiden a Scouten“ an de Grupp hëllt domadder vun elo un och ganz offiziell Jongen a Meedecher op. (Virdru war dat awer och schonn zum Deel de Fall.) Zum Gléck ginn et am Home Saint Christophe zu dësem Ament och schonn zwee getrennten Dortoiren, sou datt dat kee Problem ass. Déi offiziell Bezeechnung vum Grupp ass vun elo un: „Lëtzebuerger Guiden a Scouten – Groupe Saint Christophe Beggen“

1998
Den 20. Mee huelen déi Beggener Guiden a Scouten an engem Bréif offiziell Kontakt mat der Madame Buergermeeschter vun der Stad Lëtzebuerg Lydie Polfer op. Si froen ob d’Gemeng si kéint ënnerstetzen fir d’Home nees konform zu de Gesetzer ze man. Zanter 1961 sinn déi gesetzlech Bestëmmungen wat d’Hygiène, de Feierschutz, d’ Sécherheet, d’Behënnertegerechtheet, etc ugeet vill méi streng ginn, an dem Home gesäit ee säin Alter mëttlerweil och of. Den Daachstull ass morsch, vill Leitunge sinn an engem schlechten Zoustand an et feelt och un enger Feierleeder fir am Noutfall d’Dortoiren évaquéieren ze kënnen. Den Architekt vun der Gemeng an d’Madame Anne Brasseur besichen doropshin den Home Saint Christophe. De Grupperot vun de Beggener Scouten huet de Student a Bauingénieur in Spee Marc Ries domadder chargéiert sech ëm de Projet „Renovatioun vun eisem Home“ ze këmmeren.

1999
Den Architekt kënnt sech déi Saach nach 2 Mol am Laf vum Joer ukucken. Den neie Buergermeeschter Paul Helminger kënnt och op Besuch.

2000
Obwuel de Chalet kengen Norme méi entsprécht a kuerz virdru steet vun de staatlechen Autoritéiten zougemat ze ginn, deet sech näischt méi bei der Gemeng.

2001
D’Gemeng chargéiert den Architektebüro Dieschbourg mam Dossier. Et kënnt zu enger Rei Réuniounen tëschent de Responsabelen vun der Gemeng, dem Architektebüro an de Beggener Guiden a Scouten.

2002

Réunioune
D’Réunioune gi weider, soss geschitt näischt.

 

Homebauen – sou get daat gemaat

2003
Am Juni gëtt den Architektebüro bekannt, datt déi offiziell Aarbechten am September 2003 géifen ufänken. Doropshi freet d’Gemeng Lëtzebuerg d’Beggener Guiden a Scouten fir de Chalet fir d’Dauer vun den Aarbechten, déi manner wéi 1 Joer dauere sollen, ze raumen. D’Material gëtt doropshi vum August 2003 un an net isoléierte Containeren a bei Privatleit doheem onentgeltlech verstaut. D’Versammlunge gi vun dësem Datum un am Centre Culturel a bei Cheffen a Memberen doheem ofgehal.

Fir eng rechtlech Basis ze hunn an eng Konventioun mat der Gemeng ënnerschreiwen ze kënnen, grënnen déi Beggener Guiden a Scouten eng a.s.b.l. vun där de Marc Ries Präsident gëtt. Vum August 2003 un steet den Home Saint Christophe eidel. Am September 2003 ginn d’Aarbechten nët wéi versprach un an et geschitt näischt méi an dësem Joer. Mier gin quasi op d’Schoeff gescheckt.

Bild

2004
Am Mee gëtt d’Konventioun tëschent der Gemeng an der „Beggener Guiden a Scouten a.s.b.l.“ ënnerschriwwen. Dës Konventioun gesäit ënnert anerem vir, datt de Grupp vu Februar 2005 un nees muss Loyer fir de Chalet bezuelen, deen zu dësem Ament awer nach ëmmer net fäerdeg wäert sinn. Am September 2004 ginn d’Aarbechte mat engem Joer Verspéidung un. Den Architektebüro gëtt bekannt, datt d’Aarbechten am Juli 2005 wäerte fäerdeg sinn. Zu dësem Ament steet de Chalet schon 13 Méint laang eidel.

2005
Am Juli 2005 verséchert den Architektebüro, datt den neien Home am Dezember 2005 wäert fäerdeg ginn. Am September 2005 invitéiert d’a.s.b.l. op eng Porte Ouverte um Chantier un där och de Buergermeeschter Pol Helminger deelhëlt. Am Dezember 2005 gëtt den Architektebüro bekannt, datt den neien Home réischt am Februar 2006 wäert fäerdeg ginn. De Chalet gëtt zu dësem Ament zanter 28 Méint net méi vun de Beggener Guiden a Scouten benotzt. Grad sou laang lagert dem Grupp säi Material schon an net isoléierte Containeren a bei Privatleit doheem. Grad sou laang ginn d’Versammlunge schonn am Centre Culturel a bei de Cheffen doheem ofgehal. Dësen Eeerlaaf gëtt vun ëmmer méi Leit als onzoumutbar empfonnt.

Bild

Bild
Porte Ouverte vum Chantier September 2005 (kuerz virun de Wahlen)

Bild
Schaffen um Home (kuerz no de Wahlen)

 

2006
Am Februar gëtt déi 2. Echéance, wou d’Beggener Guiden a Scouten misste Loyer fir d’ Home bezuelen, fälleg. D’ Home ass awer nach ëmmer eng Baustell. Den Architektebüro gëtt bekannt, datt d’Aarbechten am Juli 2006 wäerte fäerdeg ginn. Leider gleewen ëmmer manner Leit wat den Architektebüro verzielt a Roserei ënnert de Membere mécht sech breet. Am Juni 2006 sträichen d’Beggener Guiden a Scouten de Chalet selwer vu bannen un, fir datt och alles fir d’Aweiung prett ass, déi am Juli sollt sinn.

De 15. Juli 2006 sollt déi offiziell Aweiung vum Chalet sinn. Well den Dag virdrun de joerelaange Member a Frënd vum Grupp Albert Ries onerwaart stierft, gëtt aus der Aweiung eng Porte Ouverte. Den Home Saint Christophe ass zu dësem Abléck och nach ëmmer net fäerdeg.

De Schräiner verursaacht am Oktober grouss Schied um Ustrach deen d’Beggener Guiden a Scouten selwer virun der Aweiung ubruecht haten. Den Ustrach bannen am Home muss ganz nei gemat ginn. Am November fänken endlech d’Aarbechten un der Fassad un. Den Architektebüro gëtt bekannt, dat d’Home net wäert pünktlech fäerdeg ginn, mee traut sech nët méi een neien Datum ze nennen.

2007
De Chalet steet nach ëmmer eidel an d’Gemeng huet dem Grupp verbueden d’Home ze benotzen, bis datt d’Feierleeder ubruecht ass. Den Home ass bal fäerdeg a steet trotzdem nach ëmmer eidel, bis den 9. Juni 2007. Nodeems verschidde Memberen vum Grupperoot beim Schäfferoot intervenéiert sin daerf de Gruppe vun elo un d’Home endlech nees vum Grup selwer benotzt gin. Verlounen, oder den Dortoir notzen bleiwt awer vorerst verbueden.

Vun August 2003 bis Juni 2007 steet den Home Saint-Christophe eidel.

Vun August 2003 bis Juni 2007 lagert d’Material vum Grupp (zum Deel deiert Klammmaterial an Zelter) an net isoléierte Containeren oder onentgeltlech bei Privatleit doheem, déi hier Räimlechkeeten och nees gäre selwer benotze géifen.

Vun August 2003 bis Juni 2007 sinn Wëllefchers, Av-Ex a Cara-Pio Versammlungen an engem klenge Raum am Centre Culturel zu Beggen. D’Ra-Ro Versammlunge sinn zanter deem selwechten Datum onentgeltlech bei Privatleit doheem.

Zanter August 2003 ass kee Camp, kee Weekend an och soss keng Guiden- a Scoutsaktivitéit méi um Home gelaf.

Zanter August 2003 kann den Home net méi un aner Guiden a Scoutsgruppe verlount ginn. Trotzdem ass säit Februar 2005 all Joer eng Echéance vum Loyer, deen un d’Gemeng muss b ezuelt ginn, fälleg, wat och eng finanziell Belaaschtung fir de Groupe duerstellt.

Affaire à suivre ….

Bild