Guillaume (Willy) Bourg

Guillaume (Willy) Bourg
1 2

Informatiounen zum Sall:
Chefdortoire (Handikapéierte gerecht)

Gréisst: 15 m2
Better: 2
   

An dësem Sall ass d'Brandmeldezentral an d'Sécherungskëscht ënnerbruecht.

Hei sinn och Botzsaachen ënnerbruecht fir den Chalet erëm propper ze verloossen.


De Willy Bourg (1934-2003) war Member vum stater Schäffen- a Gemengeroot esou wéi vun der Chamber um Krautmaart wou hien och Vize-präsident war. Viru senger politescher Lafbunn war hie bis 1957 Member vun de Weimerskiercher Scoute. Dat Joër war hien eng vun den dreiwende Kräfte fir d’Weimerskiercher Scouten ze deelen an eng nei Grupp zu Beggen ze grënnen. 1958 gouf hien éischten offizielle Gruppechef vun de „Lëtzebuerger Scouten - Grupp Saint-Christophe“, Beggen. Ouni de Willy Bourg wieren d’Beggener Scouten, aus deene spéider d’Beggener Guiden a Scoute goufen, wahrscheinlech ni gegrënnt ginn.

Willy Bourg